Bloomwood FCi Szczenięta

 Planowane      Aktualne     Poprzednie

 

Od listopada 2012 oficjalnie powstaje hodowla psów rasowych BLOOMWOOD FCI.
Hodowla, której celem będą przemyślane skojarzenia mające na celu hodowlę zdrowych,
doskonałych szczeniąt, jak najbardziej zbliżonych do wzorca pod względem wyglądu,
jak również szczeniąt o odpowiednim dla labradora charakterze, które będą od początku
odpowiednio socjalizowane i które będą trafiały do odpowiednich właścicieli,
których wybór sobie zastrzegamy.

W naszej hodowli wszyscy rodzice naszych szczeniąt (zarówno suki jak i psy)
będą w pełni przebadani pod kątem chorób genetycznych oraz dysplazji stawów biodrowych
oraz łokciowych.

Wszystkie nasze psy biorą czynny udział wystawach psów rasowych , gdzie mamy
możliwość uzyskania opinii wielu wybitnych znawców rasy, hodowców, oraz porównać
czy nasze skojarzenia są dobrym wyborem i czy rzeczywiście wybierane przez nas skojarzenia
doprowadzą nas do wyhodowania prawdziwego labradora.

Hodowla BLOOMWOOD jest hodowlą zrzeszoną w FCI oraz ZKWP O/ Sopot.
FCI (Federation Cynologique Internationale) jest światową organizacją kynologiczną,
która patronuje pracy holowanej nad kształtowaniem i doskonaleniem danej rasy według wzorca.
W Polsce jedyną organizacją kynologiczną (działająca od 1938 r. ) uznaną przez FCI jest
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). Przynależności do tych organizacji daję gwarancję,
iż zwierzęta wykorzystywane w hodowli są zwierzętami o udokumentowanym od wielu
pokoleń pochodzeniu i które dają gwarancję rasy.

Hodowle pod patronatem ZKwP prowadzone są zgodnie z wytycznymi FCI i ZKwP,
dobro rasy i zwierząt zawsze przekłada się nad interes samej hodowli.
Prowadząc naszą hodowlę chcemy kierować się następującą definicją hodowli:
„Hodowla polega na planowym i świadomym działaniu człowieka, w stworzonych optymalnie
dla danego gatunku warunkach , mającym na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt,
na doskonaleniu cech dziedziczonych, tak aby potomstwo było lepsze od pokolenia
rodzicielskiego (z eksterieru, charakteru i zdrowia), a zachowaniem odpowiedniej
systematycznej selekcji.

Cel nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga lat pracy, które zapisane są w rodowodach psów.
Rodowód powinien wykazywać minimum 4 pokolenia do tyłu, przodkowie muszą być "znani".

Tutaj przejdę do wykazania pułapek jakie czyhają na nowych właścicieli psów.
Od 01 stycznia 2012 weszły w życie zapisy ustawy o „ochronie zwierząt „
(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o ochronie zwierząt” (Dz. U. 2003.106.1002 z póź. zm).
Ustawa ta uniemożliwiła rozwój pseudo-hodowli oraz sprzedaży zwierząt na targowiskach,
bazarach itp. W chwili obecnej osoby trudniące się działalnością pseudo – hodowli stworzyli
własne organizacje w których rejestrują swoje psy, sami potwierdzają rasowość oraz sami
wystawiają rodowód gdzie w pokoleniach rodziców widnieją zapisy NN (nieznane).
Rodowód taki nie daje gwarancji pochodzenia zwierzęcia. Organizacje te pozwalają
prowadzić niezgodne z etyką prawdziwego hodowcy odchowy psów.